Najczęstsze błędy przy zakładaniu spółki z o.o.inFakt obsługuje już spółki!
http://infakt.pl/ksiegowosc-dla-spolek

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia przedsiębiorcom portal s24 za podmiotami którego można zarządzać podmiotami wpisanymi do KRS. Dodatkowo s24 stał się alternatywą dla standardowego zakładania spółki umożliwiając rejestrację spółki online. Przed przystąpieniem do rejestracji spółki warto zapoznać się z najczęstszymi błędami popełnianymi przy zakładaniu spółki.

Podstawową zasadą o której warto pamiętać to przygotowanie dokumentów odpowiednio wcześniej, tak aby na spokojnie mieć czas na zweryfikowanie wpisanych danych. Warto wiedzieć, że nawet najdrobniejszy błąd wydłuży proces rejestracji.

Najczęstsze błędy przy zakładaniu spółki z o.o.

Jednym z najczęstszym błędów, konsekwencją, którego jest zwrócenie wniosków do nadawcy jest brak złożenia wymaganych załączników. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie czy wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki. Rodzaje załączników są dostępne na stronie KRS.
Kolejnym błędem popełnianym przez osoby wypełniające wnioski jest nieprawidłowe lub niezgodne z umową spółki zasady reprezentacji. We wniosku należy określić zasady reprezentacji wskazane w akcie notarialnym (w przypadku założenia spółki w sposób tradycyjny)
Do najczęstszych błędów przy rejestracji spółki należą błędy formalne. Wszystkie pola dotyczące spółki jak i wspólników powinny być wypełnione starannie. Pomyłka np w numerze PSL lub nazwie ulicy spowoduje odrzucenie wniosku.
Błędem jest także podanie mylącej nazwy spółki. Nazwa nie powinna wprowadzać w błąd czyli np. Zawierać zastrzeżonego słowa jak na przykład “bank”.
Często przedsiębiorcy chcą uniknąć podawania danych siedziby firmy, przez co w wnioskach nie podają adresu siedziby lub jest on niekompletny, co jest błędem. Wszystkie pola dotyczące siedziby i adresu firmy powinny zostać uzupełnione.
Zakładając spółkę wraz z wspólnikiem lub kilkoma wspólnikami warto sprawdzić czy wspólnik/cy nie byli notowani w rejestrze karnym. Informacje takie mogą być sprawdzone zarówno w sposób tradycyjny jak i w sposób tradycyjny. Jeżeli jeden ze wspólników widnieje w Rejestrze Karnym, wówczas wniosek o rejestrację spółki zostanie odrzucony
W odróżnieniu od JDG w przypadku spółki ilość kodów PKD wpisanych na wniosku nie może przekraczać 10 pozycji. Ważne aby przed wybraniem odpowiednich kodów sprawdzić czy dany kod PKD jest zgodny z przedmiotem działalności spółki. Należy pamiętać, że niektóre PKD (np. działalność bankowa) nie mogą być wykonywane w formie spółki z o.o.
Podpisanie umowy spółki oraz wypełnienie wniosku o wpis do KRS oraz wymaganych załączników jest niewątpliwe bardzo ważne. Natomiast nie złożenie ich w odpowiednim terminie powoduje z “automatu” rozwiązanie umowy spółki. Należy pamiętać, że wniosek o wpis do KRS należy złożyć w terminie 6 miesięcy od zawiązania spółki w przypadku umowy sporządzonej w sposób tradycyjny oraz 7 dni w przypadku umowy zakładanej za pośrednictwem s24.
Brak zapłaty wymaganej opłaty za wpis do KRS oraz publikacje wpisu w MSIG. Założenie spółki w sposób tradycyjny wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 500 zł lub w przypadku zakładania spółki przez internet w kwocie 350 zł z a wpis do KRS oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym – 100 zł. Potwierdzenie dokonania zapłaty powinno stanowić załącznik do wniosku o wpis do KRS.
Na koniec warto pamiętać aby wniosek złożyć do właściwego sądu.

Niewłaściwe wypełnienie dokumentów będzie się wiązało z następującymi konsekwencjami:
Odrzucenie wniosku o wpis do KRS co spowoduje wydłużenie procedury rejestracji działalności
W przypadku dokonania opłaty za wpis do KRS, kwota za wpis nie zostanie zwrócona, przez co składając nowy wniosek przedsiębiorca będzie miał obowiązek dokonania ponownej opłaty.

#błędy #spółka #zoo

source

Leave a Comment

Mam pomysł, ale jak wybrać inwestora? Przygotowując się do prezentacji swojego pomysłu czy planu wewnątrz organizacji, warto sięgnąć do reguł związanych z pitchowaniem pomysłu biznesowego inwestorom.

Dodaj się do naszej bazy! Pomagamy w otwieranie firmy, finansujemy StartUp, pomagamy w marketingu i rozwoju biznesu. No Yes AllEscortAllEscort