mBank Webinar dla firm. Tarcza 4.0W webinarium o Tarczy 4.0 dla przedsiębiorców udział wzięli eksperci eksperci mBanku i Money.

Z webinarium dowiesz się:
Czym jest Tarcza 4.0? Co w niej znajdziemy?
Kto może skorzystać z finansowania w ramach tarczy 4.0?
Jak wygląda proces przyznawania dopłat?
Co w przypadku, gdy mimo wszystko firma nie będzie w stanie spłacać kredytu?

Więcej treści dla przedsiębiorców znajdziesz na naszym blogu: https://www.mbank.pl/mbank-news/stref… oraz na stronie dla firm internetowych: https://www.mbank.pl/firmy/firma-w-in

Nota prawna: Niniejszy webinar i informacje na nim uzyskane nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej, nie stanowią również oferty. Organizatorem webinaru jest WP Media S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 000058004, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272645593 oraz numer REGON 142742958, o kapitale zakładowym w wysokości 320 005 950,00 zł wpłaconym w całości. Partnerem webinarów jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. 169.401.468 złotych. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez firmę WP Media.

Importowane z Youtube

Jeżeli masz pomysł na ciekawą firmę wyślij wiadomość do nas na 100% każdy pomysł rozpatrzymy i wycenimy dla ciebie.


    Leave a Comment

    Mam pomysł, ale jak wybrać inwestora? Przygotowując się do prezentacji swojego pomysłu czy planu wewnątrz organizacji, warto sięgnąć do reguł związanych z pitchowaniem pomysłu biznesowego inwestorom.

    Dodaj się do naszej bazy! Pomagamy w otwieranie firmy, finansujemy StartUp, pomagamy w marketingu i rozwoju biznesu. No Yes AllEscortAllEscort