FUNDUSZE UNIJNE DLA MŁODYCH FIRM – Praktyczny poradnikFUNDUSZE UNIJNE DLA MŁODYCH FIRM – Praktyczny poradnik
Przebieg szkolenia (kliknij POKAŻ WIĘCEJ):

00:00 – Wprowadzenie do szkolenia. Przedstawienie eksperta oraz tematyki szkolenia.
1:48 – Co to są fundusze pożyczkowe dla firm z pieniędzy unijnych?
3:45 – Czym są pożyczki unijne dla firm? Dlaczego warto z nich skorzystać?
5:30 – Czym są pożyczki rozwojowe dla firm? Dla kogo są przeznaczone i jakie warunki należy spełnić przy staraniu się o ten rodzaj wsparcia.
9:47 – Dla jakiego rodzaju działalności gospodarczej nie są udzielane pożyczki dla młodych firm z funduszy unijnych? Jakie są wykluczone rodzaje działalności?
11:32 – Przedstawienie szczegółów dotyczących pożyczki dla młodych firm do 3 lat.
13:14 – Na jakie inwestycje można przeznaczyć środki z tej pożyczki?
16:30 – Czy nieruchomość możne być objęta pożyczką unijną z tych funduszy?
18:36 – Gdzie można uzyskać pomoc przy ubieganiu się o ten rodzaj wsparcia z funduszy unijnych?
20:16 – Jak przebiega proces udzielania pożyczki unijnej z tych środków? Jaka jest przewidziana pula do rozdysponowania wśród beneficjentów?
22:54 – Omówienie oprocentowania preferencyjnych pożyczek z funduszy unijnych? Dlaczego są korzystniejsze od tych dostępnych na rynku oraz komu przysługują preferencyjne warunku udzielania pożyczek.
28:22 – Kto ma szanse na otrzymanie pożyczki z funduszy unijnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy ubieganiu się o ten rodzaj wsparcia unijnego?
30:16 – Jakie instytucje mogą skontrolować pożyczkobiorcę? Oraz jakie są terminy spłaty?
34:22 – Jakie dokumenty są potrzebne do prawidłowego rozliczenia pożyczki z funduszy unijnych?
37:31 – Ile wynosi maksymalna i minimalna wartość udzielanej pożyczki?
38:14 – Czy można przedłużyć albo odroczyć czas spłaty?
39:07 – Czy z pożyczki można zakupić środki transportu (np. samochody)
40:10 – Jakie są formy zabezpieczenia pożyczki z funduszy unijnych?
43:46 – Podsumowanie szkolenia i zachęta do skorzystania ze środków unijnych.

1 lipca 2019r. odbyło się bezpłatne webinarium organizowane przez urząd marszałkowski w Olsztynie. Tematem webinarium było przybliżenie beneficjentom procedury oraz dobrych praktyk przy pozyskiwaniu funduszy unijnych i pożyczek dla młodych firm działających do 3 lat.

Temat webinarium: FUNDUSZE UNIJNE DLA MŁODYCH FIRM

Podczas szkolenia online w roli eksperta wystąpiła:
– Pani Barbara Bąkowska – Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Prowadząca
– Marta Gołąb – Kocięcka

Z webinarium dowiesz się:
– dla kogo przeznaczona jest pożyczka rozwojowa,
– jaka jest maksymalna wysokość wsparcia dla firm,
– co można sfinansować w ramach tego instrumentu finansowego,
jakie wymagania musi spełnić firma, aby ubiegać się o tę formę wsparcia,
– jakie jest oprocentowanie, prowizja oraz maksymalny okres spłaty,
jak szybko rozpatrywany jest wniosek,
– kto może ubiegać się o pożyczki na założenie lub rozwój działalności,
– jakie kryteria należy spełnić, aby z sukcesem pozyskać fundusze unijne,
– w jaki sposób dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne.

Wybrane zagadnienia:
jak pozyskać środki unijne
– fundusze unijne dla firm
– praktyczny poradnik
– pożyczki dla firm
– dotacje na rozwój firmy
– dotacje na działalność gospodarczą
– szkolenie online
– webinarium
– RPO
– Warmia i Mazury
– RPO WiM 2014-2020
jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej
– pozyskiwanie środków
– projekty unijne
– Regionalny Program Operacyjny
– województwo warmińsko-mazurskie
– urząd marszałkowski w Olsztynie

Zapraszamy do oglądania.
Zespół RPO WiM
WiM https://rpo.warmia.mazury.pl/

source

Leave a Comment

Mam pomysł, ale jak wybrać inwestora? Przygotowując się do prezentacji swojego pomysłu czy planu wewnątrz organizacji, warto sięgnąć do reguł związanych z pitchowaniem pomysłu biznesowego inwestorom.

Dodaj się do naszej bazy! Pomagamy w otwieranie firmy, finansujemy StartUp, pomagamy w marketingu i rozwoju biznesu. No Yes AllEscortAllEscort